Młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w węgierskim Ózd

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W ÓZD MŁODZIEŻY CHORZOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RAMACH PARTNERSTWA MIAST CHORZÓW-ÓZD

W dniach od 15 – 19 października 2007 roku na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Zawodowej z Ózd młodzież naszej szkoły gościła na Węgrzech. Delegację naszą reprezentowało 13 uczniów z klas: II, III i IV Technikum Gastronomicznego oraz 2 opiekunów. W węgierskim Ózd zostaliśmy powitani przez Dyrekcję i uczniów Szkoły. W ramach powitania uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji, po której odbyło się spotkanie opiekunów w trakcie którego zapoznano nas z programem wizyty. Podczas pobytu na Węgrzech młodzież polska i węgierska przygotowywała tradycyjne polskie potrawy. Efekty pracy były wysoko ocenione przez Grono Pedagogiczne tamtejszej szkoły. Odbyło się również spotkanie z władzami miasta Ózd, po którym mieliśmy okazję zwiedzać miasto, a w nim Centrum Kultury mieszczące się w odrestaurowanym XVIII-o wiecznym budynku byłej huty. Zwiedzaliśmy ponadto Muzeum Marcepana. Jedną z atrakcji była podróż do przepięknego Budapesztu, rozciągającego się po obu stronach Dunaju. W stolicy Węgier zwiedzaliśmy zabytkowy budynek Parlamentu, Pomnik Tysiąclecia, Grób nieznanego żołnierza, Muzeum Sztuk Pięknych przedstawiające dzieła od starożytności po europejskich klasyków XX wieku.
W drodze powrotnej zjedliśmy kolację w pięknej, stylowej restauracji. Podczas wycieczki do zaprzyjaźnionego miasta mieliśmy okazję zwiedzić Jaskinię Baradla w Aggtelek. Jest to największy system jaskiniowy w Krasie Gomor – Torna oraz jeden z najbogatszych w nacieki. Został on wpisany w 1995 roku na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. Jaskinie krasu Gomor-Torna i Kopalnia Soli w Wieliczce – to dwie perły wśród przyrodniczych i kulturalnych wartości, dwa podziemne obiekty Dziedzictwa Światowego.
Ciekawym wydarzeniem był też pokaz koktajli zaprezentowany przez nauczyciela ze szkoły w Ózd wraz z uczniami węgierskimi w kawiarni szkolnej. Wykład obejmował również zapoznanie z najsłynniejszymi winami węgierskimi, po którym młodzież polska i węgierska przygotowywała wspólną tradycyjną, pożegnalną węgierską kolację.

Młodzież polska była zachwycona wizytą, pięknem zabytków stolicy Węgier, pełna wrażeń i ciekawych doświadczeń. Chcemy podziękować w imieniu swoim i uczniów Dyrekcji Szkoły w Ózd, jak również władzom Chorzowa za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia.