Multimedia

Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Template Style does not exist. Open the Content Type & save it again. (Intro + Content views)

Czytaj więcej: Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Pomoc materialna

Template Style does not exist. Open the Content Type & save it again. (Intro + Content views)

Czytaj więcej: Pomoc materialna

Informator dla absolwentów gimnazjów

 

Do każdego chorzowskiego ucznia ostatniej klasy gimnazjum trafi wydany nakładem Urzędu Miasta Chorzów „Informator dla absolwentów gimnazjów, rok szkolny 2011/2012”. W „Informatorze”, uczniowie i ich rodzice znajdą wykaz, charakterystykę i ofertę edukacyjną wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Chorzowie oraz obowiązujące w nich zasady rekrutacji. Znajdują się tutaj informacje o liceach ogólnokształcących, zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ogólnokształcące oraz o szkołach prowadzonych przez inne podmioty, niż Miasto Chorzów. Kilka egzemplarzy „Informatora” będzie dostępnych w Wydziale Edukacji UM Chorzów (pokój 402, nr tel.: 32 241 40 36) do wglądu dla uczniów spoza Chorzowa zainteresowanych kształceniem się w naszym mieście. „Informator” znajduje się także na stronie internetowej: www.chorzow.eu Publikacja została wydana w nakładzie 1300 egzemplarzy, koszt to 4182 złotych.

informator
informator_gimnazjalisty_2011.pdf

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto

Template Style does not exist. Open the Content Type & save it again. (Intro + Content views)

Czytaj więcej: Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto

Uroczystości i wydarzenia szkolne

Jubileusz 55-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
W dniu 24 marca br. o godz. 13.00 zapraszamy do Chorzowskiego Centrum Kultury na Jubileusz 55-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie. Jest to okazja do spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów. Uroczystości poprzedzi Msza Św. odprawiona o godz. 11.30 w kościele św. Barbary przy ul. 3 Maja. Od godziny 9.00 można będzie odwiedzić „szkolne mury” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Bezpłatne zaproszenia można odbierać w sekretariacie Szkoły do dnia 21 marca po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 2411 711 oraz 32 2411 719

X edycja Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów klas III szkól podstawowych „Omnibus Trzecioklasista”
27 marca 2012 r. w Chorzowie odbędzie się X edycja Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów klas III chorzowskich szkół podstawowych „Omnibus Trzecioklasista”. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „W świecie wiedzy i wyobraźni”. Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie, a jej koordynatorami mgr Róża Wicher, mgr Katarzyna Ogermann, mgr Sabina Nowak
Urząd Miasta Chorzów zapewnił finansowe wsparcie konkursu, a Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13 w Chorzowie po raz kolejny udostępnił swoje pomieszczenia do przeprowadzenia zmagań konkursowych.
W konkursie będzie uczestniczyło 9 chorzowskich szkół podstawowych:
• Szkoła Podstawowa nr 1
• Szkoła Podstawowa nr 5
• Szkoła Podstawowa nr 13
• Szkoła Podstawowa nr 15
• Szkoła Podstawowa nr 24
• Szkoła Podstawowa nr 25
• Szkoła Podstawowa nr 29
• Szkoła Podstawowa nr 37
• Społeczna Szkoła Podstawowa
Każdą szkołę reprezentuje drużyna złożona z 3 uczniów klas trzecich, wyłonionych w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Zadania, z jakimi będą zmagać się drużyny zostały oparte na treściach programowych z edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej edukacji wczesnoszkolnej kl. I – III.
W ramach konkursu zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:
Słuchaj i odpowiadaj – po uważnym wysłuchaniu tekstu literackiego, nagranego na nośniku, drużyny udzielają odpowiedzi na pytania.
Z ortografią za pan brat – uzupełnianie dyktanda okienkowego /pisownia „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch'/
Czy znasz te książki – na podstawie podanych wskazówek, należy podać tytuł książki, autora i bohatera.
Sprawnie i szybko – badanie sprawności czytania; reprezentant drużyny czyta tekst z „łamańcami językowymi”.
Inscenizacja – prezentacja przez drużynę przygotowanego wcześniej utworu. Mile widziane elementy muzyczne w przedstawieniu.
Myśl logicznie – drużyny otrzymują zadanie tekstowe, które należy rozwiązać i podać prawidłową odpowiedź.
Zagadki matematyczne – uczniowie muszą wykazać się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią w rozwiązywaniu problemów matematycznych.
Jestem pisarzem – drużyna układa kilkuzdaniowy tekst według podanych kryteriów /pisanie twórcze/.
Technika nie jest mi obca– drużyna otrzymuje instrukcję i materiały, z których wykona pracę plastyczno - techniczną.
Dzieciaki na szóstkę –uczniowie zespołowo odpowiadają na pytania, związane z różnymi dziedzinami z życia codziennego. Przyda się wiedza zdobyta podczas zajęć z edukacji przyrodniczo – społecznej i własnych obserwacji.

Konkurencje wiedzowe przeplatane będą występami artystycznymi. Każda drużyna przygotowuje stroje oraz inscenizację na podstawie wybranego, dowolnego tekstu z literatury dziecięcej. Prezentacje są przygotowywane przez drużyny wcześniej. Forma i charakter występu zależą od inwencji twórczej zawodników.
Drużynami w czasie konkursu będą opiekowali się uczniowie z kl. VI SP1. W czasie przerwy dla uczniów i opiekunów przewidziany jest słodki poczęstunek. Na zakończenie imprezy najlepsze drużyny otrzymają nagrody i dyplomy.
W czasie trwania konkursu zawodnikom będzie towarzyszyć nie tylko współzawodnictwo, ale również dobra zabawa.

IV Chorzowskie Targi Edukacyjne
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko przy ul. Powstańców 6 a w Chorzowie zapraszam nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i uczniów klas III szkół gimnazjalnych do udziału do udziału w
IV CHORZOWSKICH TARGACH EDUKACYJNYCH pod honorowym patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych Wiesława Ciężkowskiego, impreza towarzysząca IV Chorzowskiemu Festiwalowi Nauki.
Targi edukacyjne organizowane są dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych w dniu 21.03.2012 r., tj. środa, w godzinach 8.30 – 15.00, w budynku ZST Nr 2, ul. Powstańców 6 a w Chorzowie.
Warunkiem wzięcia udziału w targach jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa szkoły do 16.03.2012 r. Zgłoszenia przyjmuje na wskazanym formularzu sekretariat szkoły: fax (0-32) 2-412-030 lub koordynator targów : Aneta Frączek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku zaproszenia lub na stronie internetowej szkoły: www.zstnr2.pop.pl
Dodatkowe pytania należy kierować do koordynatora targów drogą elektroniczną: Aneta Frączek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

IV Chorzowski Festiwal Nauki
Konferencja w Chorzowie, 12 marca 2012r.
12 marca br. w Młodzieżowym Dom Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy 13 o godz. 13.00 rozpocznie się konferencja szkoleniowo-metodyczna dla nauczycieli przedszkoli, klas I - VI szkół podstawowych i zainteresowanych nauczycieli matematyki gimnazjów „Matematyka nie musi być trudna - o ciągłości pracy z uczniem uzdolnionym”. Organizatorem konferencji jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki; zespół doradców metodycznych Chorzowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Chorzowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.
Honorowy patronat nad konferencją objął mgr Wiesław Ciężkowski – z-ca ds. społecznych Prezydenta Miasta Chorzowa.

Program Konferencji:
13.00 - 13.10 - Otwarcie.
13.10 – 14.10 - Wykład: Dzieci matematycznie uzdolnione: nieporozumienia, wyniki badań, wnioski – prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
14.10 – 14.40 - Przerwa na kawę.
14.40 – 15.25 – Wykład: Każdy przedmiot w parze z matematyką – mgr Tomasz Szwed, Racibórz, Prezes fundacji Proaktywni oraz trener Centrum Edukacji Obywatelskiej.
15.25 - 16.00 – Dyskusja: O problemach w uczeniu się matematyki - mgr Krzysztof Oleś; Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Chorzów.
16.00 – Zakończenie.

Warsztaty towarzyszące konferencji:
9 marca 2012, godz. 17.00 – 22.00, Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie;
„Wieczorne spotkanie z matematyką” – warsztaty z udziałem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli – koordynator: mgr Zofia Majerska.

Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa aktualnej literatury pedagogiczno – psychologicznej przygotowanej przez Filię PBW w Chorzowie oraz wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.

18 stycznia 2012 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Chorzowie Batorym odbyła się VII edycja konkursu ,,Kolęd i pastorałek'' organizowanego przez Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie Kolejny. W konkursie udział wzięli: soliści, duety, zespoły instrumentalno-wokalne oraz zespoły wokalne. Razem 30 artystów, z których jury wybrało jedenaście miejsc. Ogłoszenie wyników połączone z koncertem laureatów odbyło się w kościele pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym 22 stycznia br.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii solista
1 miejsce Milena Joszko Gim. 5 Chorzów
2 miejsce Weronika Mikulak Gim. 8 Chorzów
3 miejsce Szczepan Sieraga Gim. 8 Ruda Śląska
Wyróżnienie Sebastian Bednarek Zespół Szkół Integracyjnych Chorzów
W kategorii duet
1 miejsce Jakub Gołyszny i Magda Kubiak Gim. 8 Chorzów
2 miejsce Andrzej Zuber i Milena Joszko Gim. 5 Chorzów
3 miejsce Beata Kozłowska i Julia Hanke Gim. 8 Ruda Śląska
Wyróżnienia Aneta Jędrzejak i Mateusz Wiśniewski Gim.1 Siemianowice
W kategorii zespół wokalny
1 miejsce Nie przyznano
2 miejsce ex aequo Zespół Akolada i Zespół Capella Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 Ruda Śląska
3 miejsce Nie przyznano
W kategorii zespół wokalno-instrumentalny
1 miejsce Zespół z Gimnazjum nr 1 Siemianowice
2 miejsce Zespół z ZSSRKAK Chorzów
3 miejsce Zespół z Gimnazjum nr 12 Bytom

260112 1

260112 2

Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych - „Festiwal Pasji” 2012
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów przy ul. Racławickiej 23 w Chorzowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie pn. "Festiwal Pasji 2012". Konkurs obędzie się w kategoriach:
1. Artystyczna (śpiew, taniec, recytacja, małe formy teatralne, rysunek, malarstwo, fotografia, rzeźba, grafika, fotografia, film, itp.).
2. Turystyczno-rekreacyjna (relacje z przebytych podróży bądź prezentacji wymarzonych, niezrealizowanych jeszcze podróży itp.).
3. Inne (sportowe, kolekcjonerskie, wolontaryjne, hobbystyczne, itp.).
Termin konkursu: eliminacje – 22 - 24.02.2012 r., występy finałowe – 28 marca 2012 r.
Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody za 1 i 2 miejsce w każdej kategorii oraz nagrodę Grand Prix. - Organizator uzależnia ilość przyznanych nagród od ogólnego poziomu występów/prac.

Szczegółowe informacje, karta zgłoszenia oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie www.gwsp.edu.pl , informacji dotyczących konkursu udzielają Magdalena Biegusiewicz oraz Aleksandra Wolant pod nr. tel. 32 349-48-33 oraz pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Podsumowanie VI edycji Miejskiego Konkursu Przedmiotów Ścisłych dla uczniów gimnazjów
20 stycznia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie odbyła się uroczystość podsumowania VI edycji Miejskiego Konkursu Przedmiotów Ścisłych dla uczniów gimnazjów.
Organizatorami Konkursu byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie oraz Zespół Doradców Metodycznych i nauczycieli przedmiotów ścisłych Chorzowa.
Honorowy patronat nad konkursem sprawował mgr Wiesław Ciężkowski, z-ca Prezydenta Miasta Chorzowa.
Celem konkursu było wyłonienie zwycięzców – najlepszych uczniów Chorzowa w zakresie przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym w części matematyczno – przyrodniczej, skłonienie uczniów do rywalizacji prowadzącej do bardzo dobrego opanowania wiadomości i umiejętności sprawdzanych egzaminem gimnazjalnym w części matematyczno – przyrodniczej, oraz promowanie takich cech u uczniów jak: pracowitość, stałe dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności, przeciwstawianie się bylejakości.
Do konkursu w roku szkolnym 2011/2012 przystąpiło 15 gimnazjów Chorzowa (czyli 100% liczby gimnazjów).
Konkurs miał charakter indywidualny. Składał się z dwóch etapów. I etap był etapem szkolnym. Zespoły Nauczycieli przedmiotów ścisłych zorganizowały zawody w szkołach w oparciu o zestaw zadań i klucz oceniania przygotowany przez Radę Programową.
II etap był etapem miejskim. Rozegrany został w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie w dniu 13 stycznia 2012. Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili członkowie Rady Programowej, oceniła prace i wyłoniła zwycięzców.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez
Urząd Miasta Chorzów, nagrody rzeczowe w postaci kalkulatorów naukowych, ufundowane przez firmę ZIBI – dystrybutora kalkulatorów Casio oraz pamiątki ufundowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Ponadto wyróżnione szkoły posiadające laureatów otrzymały dary w postaci książek ufundowane przez Urząd Miasta Chorzów, do wykorzystania w pracowniach przedmiotów ścisłych lub w bibliotece.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Szymon Gogoc z Gimnazjum nr 7.
II miejsce: Anna Balicka z Gimnazjum nr 11.
III miejsce: Anna Szreter z Gimnazjum Dwujęzycznego.
Podczas uroczystości ogłoszenia wyników Miejskiego Konkursu Przedmiotów Ścisłych, oprócz ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, można było wysłuchać ciekawego wykładu z geografii dla gimnazjalistów na temat Indii, który wygłosił mgr Przemysław Fabjański, dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, a także oglądnąć występ zespołu "TAAL" działającego przy Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: mgr Wiesław Ciężkowski – z-ca Prezydenta Miasta Chorzowa, mgr Grażyna Kosińska-Jokel - Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Chorzowa oraz mgr Jolanta Drosdzol – Kierownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Chorzowie.

190112 2

Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. ks. J. Czempiela 52 w Chorzowie zaprasza wszystkich gimnazjalistów Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic, Rudy Śląskiej i Bytomia do wzięcia udziału w VII edycji „KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH”.
Konkurs odbędzie się w kilku kategoriach: solista(ka), duet, zespół wokalny (do 10 osób), zespół wokalno-instrumentalny(10 osób). Szkołę może reprezentować 2 solistów, 1 duet, 1 zespół wokalny i 1 zespół wokalno -instrumentalny. W każdej kategorii (solista, duet, zespół) wyłonieni zostaną zwycięzcy – I, II, III miejsce. Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór (kolędę, pastorałkę, piosenkę o tematyce Bożonarodzeniowej). Jury oceniać będzie: trafność doboru, interpretację, oryginalność wykonania, poprawność muzyczną wykonywanego utworu. Konkurs rozpocznie się 18.01.2012 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury „Batory” przy ul. S. Batorego 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22.01.2012r. w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym o godz. 17.00.
Zgłoszenia należy przesyłać do 05.01.2012r. na adres Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. J. Czempiela 52, 41-506 Chorzów, tel/fax (32)2466226 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. tel.661895601.

7 grudnia br. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie odbyła się akcja pod patronatem Amnesty International - Maraton Pisania Listów o Uwolnienie Więźniów Sumienia. W tym roku bohaterami Maratonu było kolejnych 15 Więźniów Sumienia. Szczegóły można poznać na stronie http://amnesty.org.pl/. W akcji udział wzięli nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2, AZSO im. J. Słowackiego w Chorzowie oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Łącznie napisano ponad 120 listów. Goście oprócz pisania listów mogli również obejrzeć filmy dokumentalne o łamaniu Praw Człowieka.

081211 5

081211 4

Koło Wolontariuszy „Iskra” oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie zapraszają na WIECZÓR WSPOMNIEŃ z okazji Dnia Wolontariusza. Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2011 r., o godz. 16.30 w auli Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie.

W PROGRAMIE M. IN. :
- Uroczyste przywitanie gości;
- Występy artystyczne :
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chorzowie
- grupy teatralno - integracyjnej z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Chorzowie
- Wręczenie nagród dla wolontariuszy Koła „Iskra”;
- Występy artystyczne laureatów IX „Przeglądu Talentów”;
- Spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych;
- Spotkanie z wolontariuszami i ich rodzicami oraz czas na wspólne rozmowy.

Amnesty International walczy „piórem” z niesprawiedliwością na świecie. Zachęca ludzi do protestu przeciwko mordowaniu i torturowaniu obywateli świata poprzez pisanie listów. Co roku około 10 i 11 grudnia organizuje maraton pisania takich listów zwany Maratonem Pisania Listów o Uwolnienie Więźniów Sumienia. W tym roku postanowiliśmy się przyłączyć do akcji.

7 GRUDNIA OD 14.00 – 21.00 ODBĘDZIE SIĘ MARATON PISANIA LISTÓW O UWOLNIENIE WIĘŹNIÓW SUMIENIA W GIMNAZJUM NR 2 im. JANA PAWŁA II W CHORZOWIE
ul. Sportowa 4 (tel. 32-24-11-653).

Przyjdź i pomóż nam walczyć o sprawiedliwość na świecie!

Dodatkiem do organizowanego maratonu będzie możliwość obejrzenia filmów dokumentalnych o łamaniu Praw Człowieka m. in. „Gwałty w Kongo”, „Morderstwo za zgodą świata”, „Czeczeni po Biesłanie”*.
Dokładny wykaz filmów i godziny emisji znajdują się na stronie szkoły pod hasłem Maraton Pisania Listów o Uwolnienie Więźniów Sumienia www.gimnazjum2.pl
*Na filmy zapraszamy osoby powyżej 16 roku życia.

Poznaj historię pewnego pluszaka
Szkoła Podstawowa nr 1 z Chorzowa i Przedszkole nr 40 z Sosnowca zwycięzcami konkursu plastycznego EFS. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się dziś w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
Kryteriami wyboru zwycięskich prac konkursowych były walory artystyczne i estetyczne oraz ciekawa interpretacja tematu „Historia pewnego Pluszaka”. Zadaniem uczestników było wymyślenie imienia oraz przedstawienie historii maskotki Europejskiego Funduszu Społecznego. Pluszak nazywa się Efeś i promuje Europejski Fundusz Społeczny. Pomaga dzieciom w rozwijaniu swoich talentów. Zabiera je w ciekawe miejsca, organizuje wycieczki i pokazuje im niezwykły świat – oto w skrócie zwycięska historia stworzona przez uczestników konkursu.
Najlepsze prace w kategorii klas I-II szkół podstawowych wykonali uczniowie:
1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie,
2. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej z Mikołowa,
3. Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie.

Imię maskotki – Efeś – stworzyła grupa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie. Za najciekawszą historię wyróżniono Przedszkole Miejskie nr 32 w Bytomiu.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody. W placówkach tych zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne zawiązane z tematyką Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w wieku 6-8 lat, które uczęszczają do placówek na terenie województwa śląskiego. Miał on na celu popularyzowanie idei Unii Europejskiej wśród dzieci oraz rozwijanie ciekawości i wrażliwości estetycznej poprzez twórczość plastyczną.
W skład komisji weszli: Katarzyna Ludwig – pedagog, Andrzej Klisz – plastyk, Barbara Szafir – zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Alicja Syguła reprezentująca Fundację Viribus Unitis. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis.

Chorzów w olimpiadzie logistycznej.
Ponad 6 tysięcy uczniów wzięło udział w I etapie IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Zawody odbyły się 21 października 2011r. w 186 szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju. Wśród uczestników byli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Chorzowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest jak co roku Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Patronat Honorowy nad konkursem objęło m.in. Ministerstwo Infrastruktury.
Rotacja, wąskie gardło czy transport intermodalny, między innymi z takimi zagadnieniami zmierzyli się uczestnicy I etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Przez 60 minut rozwiązywali oni test jednokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań. Teraz ponad 6 tysięcy uczestników niecierpliwie czeka na wyniki, które Wyższa Szkoła Logistyki ogłosi na stronie internetowej www.szkolysrednie.wsl.com.pl do końca października.
W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział w sumie 59 młodych logistyków z Chorzowa. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w zmaganiach organizowanych przez WSL uczestniczą od samego początku. Konkurencja jest w tym roku naprawdę duża. O miejsca w finale będą walczyć nie tylko z 731 uczestnikami olimpiady z 24 placówek w województwie śląskim. W olimpiadzie bierze udział rekordowa liczba osób z całej Polski.
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu nie tylko rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, ale także pomóc ocenić program nauczania w szkołach średnich i policealnych. Zakres tematyczny olimpiady obejmuje całość materiału jaki uczeń profilowanego liceum powinien przyswoić podczas kilku lat nauki. Przedsięwzięcie jest częścią programu „WSL dla szkół średnich”, w ramach którego poznańska uczelnia współpracuje z większością techników logistycznych i techników spedycyjnych w Polsce.
Na laureatów i finalistów olimpiady czekają nie tylko częściowe zwolnienia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale także bezpłatne studia w WSL oraz wiele nagród rzeczowych.

261011 3

WIZYTA W CREIL
W dniach 6 – 13 października 2011 r. przedstawiciele uczniów Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chorzowie oraz Młodzieżowego Domu Kultury przebywali w partnerskim mieście Chorzowa, Creil. Pobyt polskich uczniów w tym francuskim mieście związany był z ich udziałem w projekcie „Wymiany internetowe”. W jego ramach uczniowie korespondowali z francuskimi rówieśnikami, uczniami Collège Jules Michelet w Creil przy wykorzystaniu poczty internetowej i portali społecznościowych.
W ramach wymiany uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez stronę francuską – zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Była to doskonała okazja do poznania francuskiego systemu szkolnego – długości trwania zajęć lekcyjnych, ich rozłożenia w ciągu dnia, sposobu ich przeprowadzania oraz wyposażenia francuskich pracowni lekcyjnych. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach teatralnych, które sprzyjały doskonaleniu umiejętności komunikacji, także tej niewerbalnej.
Nieduża odległość dzieląca Creil od stolicy Francji, Paryża, umożliwiła polskim uczniom zwiedzenie tego pięknego miasta i zobaczenie najważniejszych jego zabytków.
Podczas pobytu we Francji uczniowie gościli w domach swych korespondentów i uczestniczyli w życiu ich rodzin. Dało im to możliwość poznania innej, innych zwyczajów i nawyków, a czasem nawet kultury innej niż europejska, bo rodziny części francuskich uczniów wywodziły się z innego niż europejski kręgu kulturowego.

261011 2

INTERBLOK – w naukę skok!
W chorzowskim Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II testowany jest w tym roku szkolnym INTERBLOK - INTERdyscyplinarny program nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum. Program opracowany przez Krakowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, dzięki porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego funduszom, udostępniony jest wytypowanym szkołom, w celu praktycznego sprawdzenia jego założeń. W zamyśle autorów program ma wspierać przede wszystkim nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ale również edukację ekonomiczną i informatyczną.
Uczniowie spotykają się z różnymi nauczycielami prawie, co tydzień na dwugodzinnych zajęciach poświęconych różnym zagadnieniom z świata nauki. Zajęcia mają charakter praktyczny. Klasy pierwsze zajmują się rozwiązaniem jakiegoś problemu mając gotowy scenariusz postępowania. Klasy drugie muszą wykazać się nieco większą samodzielnością, by w klasie trzeciej budować już prototypy urządzeń. Wszystko to poparte jest kalkulacją kosztów pracy badawczej. Uczniowie podczas zajęć pracują w grupach, co dodatkowo poszerza ich kompetencje społeczne, jak i pozytywnie wpływa na integrację klasy. Szansa na wykazanie się jest olbrzymia. W zespole potrzeba nie tylko osób dobrze znających teorię, ale często potrzebni są uczniowie o zdolnościach manualnych, stąd szansa pokazania się z dobrej strony ludzi o różnych zdolnościach. Często uczeń zdolny musi nieźle się natrudzić, by wykonać np. skrzynkę na sadzonki, podczas gdy ten słabszy w nauce nie ma z zadaniem większych problemów. Umiejętność współpracy w takiej sytuacji okazuje się bardzo przydatna.
W Gimnazjum nr 2 w Chorzowie aż cztery klasy testują program. Jedna klasa I, dwie II i jedna III. Klasa I wyznaczyła już kierunek północny używając igły i miski z wodą, uczniowie tworzyli przyrządy optyczne do obserwacji kropli wody i sprawdzali, co tak naprawdę przewodzi prąd. W drugich klasach z figur geometrycznych projektowano wzory posadzek, sprawdzano zależności między solą a oporem elektrycznym, doświadczalnie ustalono, że kropla kropli nie jest równa. Trzecioklasiści zbudowali już urządzenie do domowej uprawy ziół oraz prototyp gałki ocznej. Przed nimi jeszcze wiele spotkań i niespodzianek. Młodzież zbuduje model wulkanu, wagę Leonarda da Vinci, rakietę, lunetę Galileusza, sprawdzą zawartość witaminy C w soku owocowym, czy zbudują gaśnicę Mc Gyver’a. Do maja nie zabraknie im nowych wyzwań.
Gdyby można było tak zreformować nasz system edukacji, by gimnazjaliści zamiast natłoku wiedzy i z roku na rok coraz większej liczby godzin zajęć edukacyjnych mogli po prostu bawić się nauką, by tak jak w najmłodszych latach była ona tajemnicza, a chęć poznania odpowiedzi prowadziła ku przygodzie. Takie marzenia rodzą się w głowie niejednego pedagoga, który zmaga się z problemem przygotowania do egzaminu uczniów, dla których, nie ukrywajmy w sporym procencie program nauczania gimnazjum jest zwyczajnie za trudny. Dobra zabawa pozwala przemycić wiadomości teoretyczne i przećwiczyć praktyczne umiejętności. A jak wiadomo, to co zrobisz sam, to czego doświadczysz łatwiej „wchodzi do głowy”. Oby i chorzowskim gimnazjalistom to się udało.

211011 1

„Kula Doskonałości” dla Zespołu Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
27 września br. podczas uroczystej Gali w Chorzowskim Centrum Kultury, w ramach uroczystości 20 – lecia Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koła w Chorzowie, przyznano prestiżowe nagrody o charakterze ogólnopolskim - „Kule Doskonałości” - za współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie. Nagrody otrzymali: Zespół Szkół Technicznych nr 2 – nagrodę odebrali dyrektor Krzysztof Trembaczowski i koordynator Szkolnego Koła Wolontariuszy „Iskra” Izabela Kałuża, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Marek Kopel oraz Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Wiesław Ciężkowski.

101011 2