Multimedia

Domy kultury

Template Style does not exist. Open the Content Type & save it again. (Intro + Content views)

Czytaj więcej: Domy kultury

Nagrody Korczakowskie 2012

NAGRODY KORCZAKOWSKIE 2012

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nagrody Korczakowskie są corocznymi, indywidualnymi nagrodami za wyróżniającą się twórczą pracę edukacyjno-pedagogiczno-kulturalną.
2. Nagrody przyznawane są nauczycielom chorzowskich szkół.

2. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W trakcie obrad komisja w składzie: pracownicy Chck, trzech przedstawicieli wybranych losowo samorządów szkolnych, oraz przedstawicieli Wydziałów Edukacji i Kultury Urzędu Miasta, przyznaje Nagrody.
2. Komisja może przyznać, w danym roku, po jednej nagrodzie w każdej z trzech kategorii, tj. szkoły podstawowe (klasy 4-6), szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne.

3. ZGŁASZANIE WNIOSKÓW O NAGRODY

1. Z wnioskami o przyznanie Nagrody mogą występować samorządy szkolne chorzowskich szkół podstawowych (klas 4-6), gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
2. Szkoła może zgłosić tylko jednego kandydata do Nagrody.
3. Nominowany zostaje kandydat, który drogą głosowania uczniów, zdobędzie najwięcej głosów.
4. Głosowanie przeprowadzone zostanie między 23 a 27 stycznia w poszczególnych szkołach przez samorządy szkolne. Samorządy są jednocześnie odpowiedzialne za dostarczenie protokołu (załącznik nr 2)do działu podstawowego Chorzowskiego Centrum Kultury do dnia 27.01.2012
5. Samorząd szkolny ma czas do 7.03.2012 na przygotowanie wniosku opisującego sylwetkę nominowanego.(załącznik nr 1)

4. DOKUMENTACJA WNIOSKU

1. Wnioski o przyznanie Nagrody przedkładane są pracownikowi działu artystyczno-edukacyjnego do dnia 07.03.2012. Do wniosku (wniosek do pobrania na stronie www.chck.pl, załącznik nr 1) można dołączyć: dodatkowe informacje dokumentujące wyjątkowość i niepowtarzalność ich kandydata. Forma załączników jest dowolna.

5. MERYTORYCZNA OCENA WNIOSKÓW

1. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków zwracając w szczególności uwagę na działalność nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem:
- oryginalności działań
- ich znaczenia dla rozwoju osobistego uczniów,
- wykazywanie własnej inicjatywy,
- podnoszenie kwalifikacji społecznych uczniów,
- integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
- udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
- prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,
-zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
- prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,
- organizowaniu współpracy szkoły z rodzicami, placówkami kultury, nauki.

6. TRYB OCENIANIA WNIOSKÓW

1. Komisja na zebraniach, dokonuje oceny wniosków, ustalając, które z nich rekomendują do nagrody.


7. WRĘCZANIE NAGRÓD

1. Nagrody wręczane są uroczyście w Chorzowskim Centrum Kultury, podczas Gali w obecności członków komisji, władz miasta, dyrekcji szkół, samorządów uczniowskich 22.03.2012
2. Nagrody wręczane są osobom nagrodzonym, lub osobom przez nie upoważnionym.

VI Festiwal Piosenki Artystów Wrażliwych

VI Festiwal Piosenki Artystów Wrażliwych
pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza
oraz pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali

Zapraszamy do udziału w szóstej już edycji Festiwalu, który kierujemy do wykonawców prezentujących piosenki „z charakterem”, niebanalne, a przede wszystkim prezentujące wrażliwość wokalistów nie tylko na muzykę, ale również na słowo. Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę na tak wyśmienitych tekściarzy jak: Wasowski, Przybora, Miłosz, Pawlikowska - Jasnorzewska. Ich „obecność” na naszym festiwalu byłaby bardzo mile widziana.

Niezależnie od tego czy spotykasz się z nami pierwszy raz, czy jesteś stałym bywalcem, przed Tobą szansa na udział w niezwykłym, artystycznym przedsięwzięciu. Cechą charakterystyczną festiwalu jest niestandardowy finał na który uczestnicy przygotowują 12-sto minutową prezentację artystycznie wrażliwą. Mogą korzystać z pomocy przyjaciół, mogą wprowadzić elementy tańca, poezji czy dekoracji scenicznej pomocnej w prezentacji. Mogą też, i tak dzieje się najczęściej, przestrzeń sceny wypełnić sobą…

Więcej informacji na stronie internetowej Starochorzowskiego Domu Kultury w Chorzowie www.sdk.org.pl mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Naszym celem jest również spotkanie uczestników z wyjątkowymi członkami jury, których „rysopis twórczy” odpowiada celom Festiwalu. Do kolejnej edycji przyjęli zaproszenie:
Magdalena Krzywda –chorzowska wokalista, laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej” oraz Ogólnopolskiego konkursu Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję”, pedagog,
Robert Talarczyk polski aktor i reżyser teatralny. Absolwent PWST w Krakowie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Zaraz po skończeniu studiów trafił do chorzowskiego Teatru Rozrywki, w którym zagrał w kilkudziesięciu spektaklach. W tym samym teatrze rozpoczął swoją przygodę z reżyserią. Sztuki w jego reżyserii wystawiano na deskach Teatru Korez w Katowicach, Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Teatru Gry i Ludzie w Katowicach, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej i Teatru Capitol w Warszawie.
Zbigniew Stryj polski aktor filmowy i teatralny. Występuje w Teatrze Nowym w Zabrzu. Pracuje również jako reżyser. Z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Zabrzu. Laureat nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego podczas XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (za rolę w filmie Benek). Telewidzom znany z serialu „Na wspólnej”.

„Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”
Dedykując wszystkim ten cytat nieznanego autora zachęcamy do kolejnego kroku – zapoznania się z ZASADAMI UDZIAŁU VI FESTIWALU PIOSENKI ARTYSTÓW WRAŻLIWYCH.

ZASADY UDZIAŁU W VI FESTIWALU PIOSENKI ARTYSTÓW WRAŻLIWYCH

§ 1 Organizator

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
41 – 500 Chorzów
Tel. (32)349 78 60

Biuro organizacyjne
Starochorzowski Dom Kultury
oddział Chorzowskiego Centrum Kultury
ul. Siemianowicka 59
41 – 503 Chorzów
tel./fax. (32) 247 39 58

Agata Gruszka – Zorychta – koordynator i pomysłodawca Festiwalu tel. 0 602 722 913

§ 2
Do udziału w Festiwalu zapraszamy solistów i zespoły (wokalne i wokalno – instrumentalne), którzy będą prezentować się w następujących kategoriach wiekowych:

od 9 do 11 lat
od 12 do 14 lat
od 15 do 17 lat
od 18 lat do… 118 J

(o zakwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

§ 3
Festiwal ma formułę trójetapową.

I ETAP - przesłuchanie nagrań „demo”.

Nagranie dwóch piosenek na płycie CD (koniecznie w formacie Audio CD) należy przysłać wraz z wydrukowanymi tekstami piosenek i czytelnie wypisaną kartą zgłoszenia do dnia: 29 lutego 2012 r.
pocztą tradycyjną na adres:
Starochorzowski Dom Kultury
oddział Chorzowskiego Centrum Kultury
ul. Siemianowicka 59
41 – 503 Chorzów
Tel. (32) 247 – 39 – 58 / Fax. (32) 247 – 39 – 57
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

O przyjęciu decyduje data wpływu zgłoszenia.
Jury powołane przez organizatora po przesłuchaniu nagrań zakwalifikuje wykonawców do PÓŁFINAŁU Festiwalu. Do udziału w konkursie będą dopuszczone tylko utwory wykonywane w języku polskim. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

II ETAP - PÓŁFINAŁ:
28 maja 2012
Godz. 9.00 - 15.00
Przyjazd uczestników, próby mikrofonowe (według wcześniejszego harmonogramu).
Próby są obowiązkowe dla wszystkich uczestników, odbędą się w Starochorzowskim Domu Kultury.
Godz.18.00
Spotkanie integracyjne w Chorzowskim Centrum Kultury oraz koncert laureata ubiegłorocznej edycji Doroty Zygadło, w Klubie „Czekolada”.

29 maja 2012
Godz. 9.00 - 15.00
Sala widowiskowa Starochorzowskiego Domu Kultury - przesłuchania półfinałowe.
1. Soliści i zespoły prezentują dowolne dwa utwory.
2. Kolejność przesłuchań jest ustalona przez organizatora i zgodna z kategoriami wiekowymi;
3. Wokalistom może towarzyszyć akompaniator, sekcja instrumentalna lub podkład nagrany na płycie CD (koniecznie w formacie Audio CD) bez nagranych chórków. Dopuszczalne są chórki „na żywo”, jednakże organizatorzy zwracają się z prośbą o przemyślane zaangażowanie chórków, tak aby czytelna była kategoria. Zespół czy solista?;
4. Uczestnicy PÓŁFINAŁU, są proszeni o nadesłanie do dnia 30 kwietnia 2012 r.:
4.1 Podkładów do piosenek nagranych na płytach CD w wersji AUDIO;
4.2 Danych osobowych , które powinni nadesłać wszyscy soliści oraz każdy członek zespołu (w przypadku osób niepełnoletnich druk wypełnia rodzic / opiekun prawny);
4.3 Zdjęcia i krótkiego opisu dotychczasowej działalności twórczej do wykorzystania w prasie, radiu i TV w celach promocyjnych;
5. Podczas PÓŁFINAŁU zostanie wyłoniona grupa uczestników, którzy otrzymają nominacje do udziału w uroczystym FINALE;
6. Po ogłoszeniu werdyktu każdy uczestnik ma możliwość konsultacji z jurorami.

Godz. 17.00 - 22.00
Indywidualne warsztaty sceniczne wszystkich nominowanych do finału uczestników, próby do Finału Festiwalu. (m. in. ruch sceniczny, dykcja, interpretacja, praca z mikrofonem, porady stylisty i wizażystki). Pozostałych uczestników zaprosimy do zapoznania się z zakątkami naszego miasta.

III ETAP - FINAŁ
30 maja 2012
Godz. 10.00 - 14.00
„Sztygarka” - unikatowy w skali regionu zespół zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie dawnej Kopalni Prezydent w Chorzowie, przy ul. ks. Piotra Skargi 34d w Chorzowie.

Przesłuchania finałowe podczas których uczestnicy prezentują 12 minutowy program artystycznie wrażliwy według własnego pomysłu. Program FINAŁOWY musi zawierać minimum trzy piosenki (dopuszczalna jest zmiana repertuaru na inny niż wykonywany podczas PÓŁFINAŁU). Możliwy jest udział tancerzy, instrumentalistów, aktorów i innych artystów scenicznych.

Godz. 18.00
Koncert Galowy, ogłoszenie werdyktu jury, koncert „gwiazdy wieczoru”.
Bilet wstępu: 25,- zł / Wszyscy uczestnicy półfinału wraz z opiekunami –wstęp wolny.


§ 4 NAGRODY
a)Na zwycięzców Festiwalu PAW czekają: NAGRODA GŁÓWNA oraz WYRÓŻNIENIA w postaci nagród finansowych, dyplomów i statuetek.
b) Łączna kwota przeznaczona na nagrody finansowe wynosi 1 500,- zł i pozostaje do rozdzielenia przez członków jury.
c) Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na nr konta wskazany w druku „dane osobowe”, który powinni nadesłać wszyscy uczestnicy półfinału - soliści oraz każdy członek zespołu (w przypadku osób niepełnoletnich druk wypełnia rodzic / opiekun prawny) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 kwietnia 2011 r.

§ 5 OPŁATA KONKURSOWA
Każdy z wykonawców (soliści lub zespoły) uiszcza opłatę konkursową płatną przelewem na konto Chorzowskiego Centrum Kultury do dnia 30 kwietnia 2012r.
a)15,- zł – solista / 5,- zł każdy członek zespołu, wszyscy instruktorzy (za udział w Festiwalu);
lub
b) 185,- zł solista / 175,- zł każdy członek zespołu, wszyscy instruktorzy (w tym za udział w Festiwalu, zakwaterowanie i pełne wyżywienie od obiadokolacji 28.05. 2011 r. do obiadu 30. 05. 2011 r. ).

Nr konta na które należy dokonać przelewu:
Chorzowskie Centrum Kultury ING 61 1050 1243 1000 0023 2377 3735
z dopiskiem OPŁATA KONKURSOWA – FESTIWAL PAW i nazwą zespołu bądź imieniem i nazwiskiem solisty.

§ 6 Inne
a) Zapotrzebowanie techniczne zgłoszone w karcie zgłoszenia może ulec zmianie do 30 kwietnia 2012 r. Wszelkie potrzeby nie ujęte w zgłoszeniu nie będą uwzględniane.
b) Próby mikrofonowe przed prezentacjami są obowiązkowe.
c) Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, fortepian, garderoby, sale do rozśpiewania oraz ciepłe napoje.
d) Nadesłanie zgłoszenia do Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
e) Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania w formie audio i video oraz do przygotowania fotorelacji z całego przebiegu Festiwalu oraz publikacji tych materiałów na łamach prasy, w Radiu, Telewizji, a także na potrzeby promocji przedsięwzięcia bez uiszczania wykonawcy należności finansowych.

g) NOCLEGI W RAMACH OPŁATY FESTIWALOWEJ
Noclegi w przystępnych cenach dzięki przychylności Hotelu „SKAUT” w Chorzowie.
Noclegi dla uczestników oraz opiekunów w pokojach wieloosobowych z podziałem
na męskie i żeńskie.

Ośrodek Harcerski WPKiW
Aleja Harcerska 3
41-500 CHORZÓW
www.hotel-chorzow.pl

h) WYŻYWIENIE RAMACH OPŁATY FESTIWALOWEJ
Zaplanowane w miejscach dogodnych dla uczestników Festiwalu, serwowane przez sprawdzony Catering. W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt z organizatorem.

i) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie

j) uczestnicy ponoszą koszty transportu we własnym zakresie

k) sprawy sporne lub nie ujęte w ZASADACH UDZIAŁU rozstrzyga Chorzowskie Centrum Kultury .

Miło jest nam poinformować, że patronat medialny nad Festiwalem przyjęli: Radio eM, COM.TV, Radio Fest, Chorzowianin.pl , mojchorzow.pl , sieć portali blizejmiasta.pl .

Beth Hart - jedyny koncert w Polsce już 14 czerwca w Chorzowie!

130212 1

Zadziorna barwa głosu, rockowy życiorys i kreatywne podejście do tworzenia muzyki - dzięki tym cechom od kilku lat jest o Beth Hart coraz głośniej. A ona dopiero się rozkręca! „Nieprzewidywalna, nieobliczalna, istne sceniczne zwierzę” - to tylko niektóre z określeń jakimi obdarzają ją recenzenci. Jej koncerty to wybuchowa mieszanka bluesa, rocka, muzyki gospel, oraz ocierających się o ambitniejszy pop ballad, które z powodzeniem mogłyby zawojować radiowe listy przebojów. Beth Hart to nie tylko niezwykle utalentowana wokalistka obdarzona niesamowitą barwą głosu, ale też multiinstrumentalistka i kompozytorka, oraz autorka tekstów - dramatycznych, bardzo osobistych, nierzadko opartych na jej własnym burzliwym życiorysie.

Już jako czterolatka odkryła miłość do muzyki. Najpierw zgłębiała tajniki muzyki klasycznej, zachwycając się fortepianowymi dziełami Bacha, Mozarta i Beethovena, następnie odkrywając dorobek Etty James, Otisa Reddinga czy grupy Led Zeppelin. Przez skomplikowaną sytuację rodzinną - kiedy miała 5 lat jej ojciec trafił za kratki za handel narkotykami - bardzo szybko wpadła w nieodpowiednie towarzystwo i kłopoty. W wieku 11 lat była już uzależniona od alkoholu, a niedługo potem zaczęła eksperymentować z heroiną i innymi substancjami odurzającymi.

Mimo, że chciała studiować śpiew i grę na wiolonczeli, nie potrafiła pogodzić udziału w konkursach dla młodych talentów z wymaganiami stawianymi przez liceum muzyczne. Zamiast tego wybrała praktyczną drogę nauki i założyła pierwszy zespół. Jej niespotykany talent zwrócił na siebie uwagę branży w osobie managera Davida Wolffa (odkrył m.in Cyndi Lauper). Dzięki jego staraniom swoją pierwszą płytę "Immortal" (1996) nagrała dla legendarnej Atlantic Records. Bardzo ciepło przyjęty debiut zaowocował 9-miesięczną trasą koncertową, w trakcie której powstał materiał na kolejne wydawnictwo, "Screaming for My Supper" (1999), z którego pochodzi jeden z jej większych hitów, autobiograficzna ballada L.A.Song (Out of This Town).

Niestety wraz ze wzrostem popularności Hart spotęgowały się też jej problemy z narkotykami, alkoholem, anoreksją, psychozą maniakalno-depresyjną i prawem (za podrabianie recept trafiła do więzienia). Z pomocą przyszedł jej ówczesny road manager, dzisiaj mąż artystki, Scott Guetzkow, dzięki któremu rozpoczęła długą i bolesną batalię z uzależnieniami i własną psychiką. Dzisiaj ma to już za sobą i może się w pełni koncentrować na tym, co jest dla niej najważniejsze – muzyce. Olbrzymi talent i iście rock'n'rollowy życiorys prowokują często porównania do Janis Joplin. Porównania, za którymi Hart zresztą nie za bardzo przepada. Mimo, iż zaśpiewała tytułową rolę w off-broadway'owym musicalu "Love, Janis", teraz woli pracować na własne nazwisko i uciekać przed zaszufladkowaniem.

Ma na koncie pięć solowych płyt i jedno DVD. Jest często zapraszana do współpracy z innymi artystami m.in. Slashem, Jeffem Beckiem czy Joe Bonamassą. Nagrana w duecie z tym ostatnim płyta "Don't Explain" jest nominowana do tegorocznych Blues Music Awards, a Hart pojawi się też gościnnie na najnowszym DVD Bonamassy, które ukaże się pod koniec marca.

Ci, którzy mieli już szczęście uczestniczyć w jej koncertach, wiedzą, że jest to niezapomniane przeżycie artystyczne o olbrzymim ładunku energetycznym. Nie inaczej będzie z pewnością 14 czerwca w Chorzowie, gdzie Beth Hart wystąpi na jedynym koncercie w Polsce.

Bilety: 90 zł (stojące), 120 zł (siedzące), www.ticketportal.pl oraz www.delta.art.pl
Więcej informacji o artystce i materiały promocyjne dostępna na stronie www.delta.art.pl

Chorzowskie Pomniki

Na terenie Chorzowa znajduje się ponad 100 miejsc pamięci narodowej takich jak: pomniki, tablice upamiętniające, groby wojenne, i groby indywidualne. Większość z nich znajduje się na cmentarzach, w budynkach szkolnych, przy placach i na elewacjach budynków. Do najbardziej reprezentacyjnych zaliczamy następujące pomniki:

POMNIK ADAMA MICKIEWICZA
Pomnik znajduje się na pl. Mickiewicza. Odsłonięty został 18 maja 1958 roku, wykonany według projektu chorzowskiego artysty rzeźbiarza Tomasza Rajnholda Domina. Jest to rzeźba o wysokości 3,8 m odlana z żeliwa w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.

POMNIK POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO
Pomnik znajduje się na pl. Powstańców Śląskich. Pomnik odsłonięty został 1.09.1971 roku, w 32 rocznicę agresji hitlerowskiej na Polskę i z okazji 50 rocznicy III Powstania Śląskiego. Rzeźba powstańca przedstawia Juliusza Ligonia. Została ona skomponowana na podobieństwo pomnika ku czci powstańców śląskich stojącego w latach 1927 – 1939 przed budynkiem poczty. Autorami rzeźby byli rzeźbiarze Henryk Goraj i Tadeusz Ślimakowski, natomiast plany urbanistyczne placu opracował arch. inż. Adam Lisik.

POMNIK - GRÓB ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ
Pomnik znajduje się w parku Hutniczym. Jest to pomnik – grób wojenny 11 żołnierzy Armii Czerwonej z 4 korpusu pancernego gwardii i 59 Armii 1 Frontu Ukraińskiego biorącego udział w walkach z hitlerowcami o wyzwolenie Chorzowa. Pierwotnie pomnik wzniesiony został w 1946 roku, następnie zmodernizowany w 1973 roku w oparciu o projekt plastyczny Gerarda Grzywaczyka.

POMNIK ŻOŁNIERZY POLSKICH
Pomnik znajduje się na cmentarzu parafii WNM Panny przy ul. Granicznej.
Pomnik projektu artysty rzeźbiarza Tadeusza Ślimakowskiego. Opatrzony jest napisem: „Chwała żołnierzom polskim poległym w walkach o wyzwolenie Ojczyzny”. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 11 października 1977 roku.

POMNIK JULIUSZA LIGONIA
Pomnik znajduje się przy ul. 3 Maja, pomiędzy kościołem p.w. św. Barbary a budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego. Ufundowany został przez społeczeństwo miasta. Pomnik zaprojektował i wykonał Reinhold Tomasz Domin. Odsłonięcie odbyło się 24 kwietnia 1949 roku.

POMNIK – GRÓB WOJENNY ŻOŁNIERZY POLSKICH
Pomnik - grób zbiorowy wojenny, znajduje się na cmentarzu parafii św. Ducha przy ul. Dąbrowskiego. Pomnik wykonany został z czerwonego piaskowca według projektu artysty - rzeźbiarza Andrzeja Szczepańca. Odsłonięcie nastąpiło 28 stycznia 1977 roku, w 32 rocznicę wyzwolenia Chorzowa. Pod pomnikiem zostały złożone szczątki 28 żołnierzy Wojska Polskich.

POMNIK FRYDERYKA CHOPINA
Pomnik znajduje się przy ul. Dąbrowskiego w sąsiedztwie budynku LO im. Słowackiego. Pomnik autorstwa Tadeusza Rajnholda Domina. Pomnik składa się z prostopadłościennego wysokiego cokołu na którym znajduje się popiersie Fryderyka Chopina. Na cokole tablica z napisem „Fryderyk Chopin”. Pomnik został odsłonięty 16.X. 1949 roku w 100 rocznicę śmierci.

POMNIK POŚWIĘCONY BOHATERSKIM HARCERZOM CHORZOWA POLEGŁYM W LATACH 1939 – 1945
Pomnik znajduje się przy skwerze przy ul. Ryszki / Gałeczki. Rzeźba rannego harcerza zaprojektowana została przez Gerarda Grzywaczyka. Otoczenie architektoniczne zaprojektowali architekci Krystian Lasek i Bogdan Skurowski. Pomnik odsłonięto 3 czerwca 1988 roku.

POMNIK KU CZCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 75 PUŁKU PIECHOTY
Na terenie byłych koszar 75 pułku piechoty przy obecnej ul. 75 Pułku Piechoty, wybudowano w 1934 roku pomnik poległych żołnierzy 75 Pułku Piechoty, który miał formę monumentalnego miecza wbitego w ziemię z rękojeścią w formie rzeźby przedstawiającej ślązaka – robotnika tzw. Bytomiak. Rzeźbę zniszczono w 1939 roku przez hitlerowców. W 2000 roku pomnik został zrekonstruowany. Rzeźba została opracowana na podstawie materiału ilustracyjnego w pracowni Roberta Sobocińskiego w Poznaniu, gdzie pomnik odlano.

POMNIK FRYDERYKA WILHELMA VON REDENA
Pomnik znajduje się na placu Hutników, w otoczeniu skweru w sąsiedztwie rynku. Pierwotnie pomnik autorstwa T. E. Kalidego, odsłonięto 29.08.1853 r. na Górze Redena (obecnie Góra Wyzwolenia). Następnie pomnik zburzono w 1939 i odbudowany przez Niemców w 1940 roku oraz ponownie zburzono po wojnie w 1945 roku. Zrekonstruowany w 2002 r, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Chorzowa i ze środków miejskich i społecznych. Zrekonstruowany pomnik odsłonięto 6.09.2002 r. Twórcą rekonstrukcji rzeźby był Arnold Dyrda z Tychów, odlew wykonał Robert Sobociński z Poznania.

POMNIK ŻOŁNIERZY POLSKICH
Pomnik znajduje się przy ul. Śląskiej i ul. 75 Pułku Piechoty w sąsiedztwie dawnych koszar.
Betonowy pomnik, którego wykonawstwa podjął się Tadeusz Ślimakowski, odsłonięty został 12 października 1978 roku. Na płycie cokołowej inskrypcja: „To oni każdą z bruku cegłą o wolność bili się o lud o chleb nasz i o niepodległość. Władysław Broniewski. W 35 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego Społeczeństwo Chorzowa”. Pomnik przedstawia trzech żołnierzy na tle monumentalnych sztandarów.

POMNIK DR ANDRZEJA MIELĘCKIEGO
Pomnik znajduje się na terenie szpitala miejskiego nr 3 przy ul. Strzelców Bytomskich 11. Na skwerze przed pawilonem I znajduje się duży głaz – kamień, na którym osadzona jest tablica przedstawiająca płaskorzeźbiony portret dr Andrzeja Mielęckiego. Poniżej portretu napis Dr Andrzej Mielęcki. Pomnik został odsłonięty 1 września 1964 roku.

POMNIK ŻOŁNIERZY POLSKICH GRÓB ZBIOROWY WOJENNY 23 ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Grób zbiorowy zlokalizowany jest na cmentarzu parafii św. Jadwigi przy ul. Drzymały.
Pomnik został odsłonięty 1 września 1976 roku. Do tego czasu znajdowały się w tym miejscu mogiły żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Pomnik wykonany został z czerwonego piaskowca według projektu Gerarda Grzywaczyka. W zbiorowym grobie pochowano ekshumowane szczątki 23 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie II wojny światowej.

POMNIK - GRÓB ZBIOROWY WOJENNY Z PROCHAMI WIĘŹNIÓW ZAMORDOWANYCH W OBOZIE KONCENTRACYJNYM W AUSCHWITZ I RAVENSBRÜCK
Grób znajduje się przy kościele św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców / Kasprowicza. Ma formę tradycyjnego podwójnego nagrobka z figurą pełnoplastyczną płaczącej niewiasty. Pomnik wykonany został z czarnego marmuru, a rzeźba jako odlew galwaniczny miedziany. Pomnik – grób powstał w 1947 roku z inicjatywy członków koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych z Chorzowa. Pomnik powstał na podstawie projektu, który sporządził Ksawery Dunikowski. W obrębie pomnika osadzono urnę z prochami z Auschwitz. W 1960 roku sprowadzono urnę z obozu koncentracyjnego dla kobiet z Rawensbruck.

GROBY WOJENNE ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH
Groby wojenne żołnierzy niemieckich znajdują się na cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny przy ul. Kalusa (cmentarz I - nowy). Po lewej stronie znajduje się rząd 47 mogił w formie krzyży z betonu. Wspólny napis brzmi „Hier ruhen Deutsche Soldaten 1945-1949. Tu spoczywają żołnierze niemieccy.”


GROBY ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ
Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej znajduje się w części cmentarza parafii św. Marii Magdaleny przy ul. Kalusa (cmentarz stary). Na cmentarzu znajdują się 372 mogiły pojedyncze i jedna wspólna, w których łącznie spoczywa 377 osób. Kwatery wykonane są z różowego piaskowca. W środku założenia znajduje się obelisk z tablicami inskrypcyjnymi o treści „Wieczna pamięć żołnierzom Armii Czerwonej poległym na polu chwały w walce o wolność narodu polskiego. Zginęli w walce z hitlerowskim najeźdźcą, abyśmy żyli równi i wolni” . Autorem założenia urbanistycznego i plastycznego był Gerard Grzywaczyk.