Kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury

logo UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „W trosce o przyszłe pokolenia – kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu”

Beneficjent:  Miasto Chorzów Wartość projektu:  840.276,00  zł

Wartość dofinansowania:  621.804,24 zł

Priorytet IV Kultura, Działania 4.1 Infrastruktura kultury

Termin realizacji: 2009 - 2014

Opis projektu: Projekt polega na kompleksowej rewitalizacji Starochorzowskiego Domu Kultury, na którą składa się modernizacja otoczenia wraz z ogrodzeniem obiektu, stworzenie letniej sceny teatralnej, zakup nowych urządzeń nagłośnienia i oświetlenia, remont pomieszczenia głównej Sali widowiskowej obejmujący wymianę parkietu oraz remont sufitu. Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie działalności kulturalnej, co wpłynie na zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, a także wpłynie na poprawę stanu zabytkowego domu kultury w Chorzowie Starym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www. rpo-silesia-region.pl

Menu