e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie

system inf

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 Nazwa projektu: „e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie”

Beneficjent: Miasto Chorzów

Wartość projektu: 1.437 857,86 zł

Wartość dofinansowania: 1.221 896,89 zł

Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Termin realizacji: 2012 – 2014r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Urzędzie Miasta Chorzów innowacyjnego systemu informatycznego, zapewniającego możliwość świadczenia elektronicznych usług publicznych.

 

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

  • zakup sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do funkcjonowania aplikacji publicznych usług elektronicznych wraz z dostosowaniem środowiska sieciowego do wymagań planowanego w ramach przedsięwzięcia systemu, który obejmować będzie m.in.: obsługę systemu odpadów komunalnych, system informacji o podatkach i opłatach, wyszukiwarkę budżetową, portal GIS – w zakresie danych dochodowych, repozytorium dokumentów systemów dziedzinowych oraz wiele innych elementów,
  • zakup i wdrożenie aplikacji front i back office, wynikiem czego będzie świadczenie
    e-usług wszystkim interesantom oraz usprawnienie pracy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów (w tym m.in.: portal sprawozdawczości finansowej, system informacji kadrowych wraz z systemem rejestracji czasu pracy),
  • zakup sprzętu komputerowego i aplikacji (m.in.: czytniki kodów kreskowych, czytniki RCP, karty RCP, drukarki kart RCP, drukarki do decyzji wymiarowych i inne),
  • zakup modułu do integracji aplikacji dziedzinowych z funkcjonujących w Mieście (Pakiet RATUSZ, GIS, SODIS, Systemem Informacji Przestrzennej oraz system e-Usług na bazie formularzy dostępnych za pomocą platformy e-PUAP),
  • wdrożenie sprawnego, łatwego w obsłudze i przejrzystego elektronicznego obiegu spraw oraz akt spraw poszczególnych interesantów, który umożliwi właściwe zarządzanie dokumentami zgodnie z instrukcją kancelaryjną, pozwalając jednocześnie na dokonywanie
    w każdej chwili oceny stanu realizacji danej sprawy.

 

Celem projektu jest: wzmocnienie potencjału technologicznego (informatycznego) Miasta Chorzów, stworzenie nowych możliwości elektronicznego dostępu do załatwiania spraw w Urzędzie, podniesienie jakości usług świadczonych drogą elektroniczną dla interesantów, obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, podniesienie sprawności wymierzania oraz poboru podatków i opłat, usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania oraz komunikacji w Urzędzie Miasta
i jednostkach podległych, a także – w szerszym zakresie - stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy poprzez korzystanie z nowoczesnych systemów informatycznych i stałe podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www. rpo-silesia-region.pl

Menu