Modernizacja obiektu mostowego na pl. św. Jana w Chorzowie

„Modernizacja obiektu mostowego na pl. św. Jana w Chorzowie”

logo UE

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu: „Modernizacja obiektu mostowego na pl. św. Jana w Chorzowie”

Beneficjent: Miasto Chorzów

Wartość projektu: 3 201 840,12 zł

Wartość dofinansowania: 3 200 925,02 zł.

Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”

Termin realizacji: 2014 – 2015r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja obiektu mostowego na pl. św. Jana w Chorzowie. Modernizacja obejmuje:

  1. 1.Przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu pl. Św. Jana w km 0+365 nad dwutorową linią PKP wraz z odcinkami dróg.
  2. 2.Wykonanie odwodnienia wiaduktu.
  3. 3.Przebudowę istniejących sieci sanitarnych, elektrycznych , teletechnicznych oraz sieci gazowej.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu kluczowych elementów sieci drogowej na terenie Chorzowa.

Menu