Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 3.173.465,69 zł
Wartość dofinansowania: 2.139.423,31 zł
Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.2 „Infrastruktura placówek oświaty”
Termin realizacji: 2009 – 2010r.
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka, która zapewni właściwą edukację na w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne na poziomie szkoły podstawowej i jednocześnie umożliwi organizację uroczystości szkolnych na terenie szkoły.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu