Budowa boiska sportowego przy ul. Rębaczy w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Budowa boiska sportowego przy ul. Rębaczy w Chorzowie”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 292.972,77 zł
Wartość dofinansowania: 358.436,59 zł
Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa”
Termin realizacji: 2009r.
Opis projektu: Zadanie obejmuje budowę boiska do piłki ręcznej o nawierzchni sztucznej i wymiarach 44m x 22m wraz z opaskami chodnikowymi o powierzchni 1.175m2 . Ponadto wykonane zostaną piłkochwyty za polami do gry, zostanie zakupione i zainstalowane niezbędne wyposażenie (bramki, siatki do bramek, ławki). W związku z realizacją projektu zostanie oddana do użytku mieszkańców Miasta
i dzielnicy Chorzowa Stary (Osiedle Maciejowice) nowoczesna infrastruktura sportowa, z której korzystać będą mieszkańcy miasta, dzieci, młodzież, a także osoby uczestniczące w lokalnych zawodach
i rozgrywkach organizowanych na obiekcie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu