Budowa boiska sportowego przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Budowa boiska sportowego przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 580 036,70 zł
Wartość dofinansowania: 488 012,96 zł
Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa”
Termin realizacji: 2007 - 2010r.
Opis projektu: W ramach zadania inwestycyjnego zostało wybudowane boisko sportowe do piłki ręcznej o sztucznej nawierzchni wraz z opaskami chodnikowymi, o wymiarach 22 m x 44 m. Ponadto w ramach projektu wykonano piłkochwyty za polami do gry, oraz zakupiono i zainstalowano niezbędne wyposażenie tj. bramki, siatki do bramek i ławki. W wyniku realizacji projektu do dyspozycji mieszkańców dzielnicy Chorzów II została oddana do użytku nowoczesna infrastruktura sportowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu