Metropolitalna Parada Historyczna – Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego i Pokaz Oręża Europejskiego w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Metropolitalna Parada Historyczna – Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego i Pokaz Oręża Europejskiego w Chorzowie”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 325.978,00 zł
Wartość dofinansowania: 226.081,30 zł
Priorytet IV „Kultura”, Działanie 4.3 „Promocja kultury”
Termin realizacji: 2011r.
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest organizacja Metropolitalnej Parady Historycznej w ramach obchodów Święta Miasta Chorzów. Projekt będzie realizowany w dniach 11.–12.06.2011r. Program przedsięwzięcia przewiduje m.in. w pierwszym dniu – organizację parady historycznej z udziałem bractw rycerskich na ul. Wolności w centrum miasta, w drugim dniu – mszę w kościółku pw. św. Józefa Robotnika na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego „Skansen” w Chorzowie, prezentację oręża europejskiego, pokazy inscenizacyjne zwyczajów i obrzędów średniowiecznych, Turniej Rycerski, Turniej Łuczniczy, koncert muzyki dawnej, jarmark średniowieczny oraz konkursy, gry, zabawy dla dzieci i dorosłych, a także pokaz pirotechniczny na zakończenie imprezy. Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta, regionu oraz turystów i osób odwiedzających śląską metropolię.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu