Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 933.622,30 zł
Wartość dofinansowania: 650.474,55 zł
Priorytet III „Turystyka”, Poddziałanie 3.1.2 „Infrastruktura zaplecza turystycznego – podmioty publiczne”
Termin realizacji: 2011 – 2012r.

Opis projektu:
Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie niezagospodarowanych pomieszczeń piwnicznych budynku Chorzowskiego Centrum Kultury na potrzeby prowadzenia usług gastronomicznych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na aktualnie zgłaszane potrzeby – obecnie na terenie miasta brak lokalu gastronomicznego, ukierunkowanego głównie na obsługę ruchu turystycznego, oferującego jednocześnie tradycyjną kuchnie śląską. W wyniku wdrożenia projektu poprawi się niedostateczne, jak dotąd, wykorzystanie potencjału turystycznego Chorzowa. Inwestycja nie tylko rozszerzy katalog możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla turystów w mieście, ale także umożliwi im zapoznanie się z bogatą ofertą kuchni śląskiej, oferującej znane i cenione potrawy regionalne w przystępnej cenie, przybliży lokalną historię, znane postaci, tradycje oraz zwyczaje. W wyniku działań adaptacyjnych, przewidzianych do wykonania w ramach projektu, na terenie Chorzowskiego Centrum Kultury, w ścisłym centrum miasta, powstanie nowoczesny lokal gastronomiczny, który będzie stałym punktem na mapie atrakcji turystycznych Chorzowa i województwa śląskiego. Przewidziano dostęp do lokalu również dla osób niepełnosprawnych – tzw. „schodołaz” ułatwi poruszanie się po schodach. Urządzenie to będzie udostępniane adekwatnie do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu