Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych”
Miasto Chorzów otrzymało dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych”. To kompleksowa kampania promocyjna terenów inwestycyjnych miasta Chorzów, w której przewidziano stworzenie identyfikacji wizualnej wykonanie wizualizacji zagospodarowania wybranych terenów, wykonanie gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych. Powstanie również profesjonalna strona internetowa dla inwestorów. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kampanie w telewizji i prasie biznesowej, kampanie reklamowe na lotniskach i w gazetkach pokładowych. Wykonany zostanie również system oznakowania terenów inwestycyjnych. Projekt zakłada udział miasta w targach inwestycyjnych EXPO REAL 2012 w Monachium.
Kampania realizowana będzie od 31 stycznia do 31 października 2012 r. i pozwoli na wypromowanie 7 ofert inwestycyjnych na terenie dzielnic Chorzów II i Chorzów Stary w postaci terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 66,34 ha, w tym 6 terenów inwestycyjnych będących własnością miasta Chorzów oraz dużego terenu poprzemysłowego będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Huty Kościuszko S.A.

  1. Teren przy ulicy Katowickiej – działka nr 679/99 (4,62 ha).

  2. Teren przy ulicach Maciejkowickiej i Gdańskiej - działki nr 976/97 i 977/97 (3,77 ha).

  3. Teren przy ulicy Katowickiej – działki nr 3/4, 6/2 i 7/4 (4,64 ha).

  4. Teren przy ulicy Metalowców - działka nr 680/99 (4,53 ha).

  5. Teren przy ulicach Torowej i Kresowej - działki nr 448/28, 390/32, 454/32, 388/30 i 451/30 (0,30 ha).

  6. Teren przy ulicy Maciejkowickiej - działka nr 193/29 (3,82 ha).

  7. Teren w obrębie ulic Nowej, Stacyjnej i Legnickiej składający się z ok. 200 działek o łącznej powierzchni 44,66 ha.

Kampania promocyjna adresowana jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, a jej zadaniem jest wykreowanie wizerunku Chorzowa jako miasta sprzyjającego nowym inwestycjom, a w rezultacie skłonienie do zaangażowania finansowego poprzez ich lokowanie na terenie miasta.
Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą 676.810,00 zł brutto (środki własne - 15,00 % wydatków, tj. 132.886,50 zł, dotacja z UE w wysokości 85,00 % wydatków, tj. 543.923,50 zł).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, działania 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, poddziałania 1.1.2 „Promocja inwestycyjna”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Menu