Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Metalowców

loga nss ch ue

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Metalowców”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 38.482.568,88 zł
Wartość dofinansowania: 25.788.520,38 zł
Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Działanie 8.2 „Drogi krajowe poza siecią TEN-T”
Termin realizacji: 2009 – 2012r.
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego odcinka drogi krajowej nr 79 wraz z przebudową estakady, budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu a także z budową ekranów akustycznych na całej długości estakady oraz budową ekranu przeciwporażeniowego nad torami i trakcją PKP oraz nad torami i trakcją tramwajową. Planowana inwestycja ma za zadanie przede wszystkim poprawić stan techniczny odcinka drogi krajowej nr 79 oraz obiektów inżynierskich bezpośrednio z nim powiązanych, w tym estakady nad Rynkiem w Chorzowie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

Menu