Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie”
Wartość projektu:
1.717.557,00 zł
Wartość dofinansowania: 1.459.923,45 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zabudowa czterech tablic zmiennej treści w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej DW 902 w Chorzowie (jedna funkcjonuje od 2009r.), która pozwoli na stworzenie systemu umożliwiającego zarządzanie ruchem drogowym na znacznym jej odcinku i w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja systemu będzie wymagała zabudowy czterech konstrukcji bramowych wraz z podestami serwisowymi o lokalizacji w rejonach: węzła Gałeczki, węzła al. BoWid oraz obiektu mostowego
ul. Wolności. Korzyści z działaniami systemu byłyby odczuwalne dla wszystkich miast przez które przebiega Drogowa Trasa Średnicowa tj. Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śl. i Zabrza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu