Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS – Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki ul. Graniczna 92 w Chorzowie


„Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS – Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki
ul. Graniczna 92 w Chorzowie”
Wartość projektu: 5.835 218,87 zł
Wartość dofinansowania: 
2 705 419,29 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 na którą składać się będą następujące prace:
- ocieplenie elewacji budynku w tym zmniejszenie powierzchni przeszklenia obiektu,
- instalacja systemów solarnych i CWU,
- wentylacja nawiewno – wywiewna,
- instalacja grzewcza oraz montaż instalacji solarnych  na obiekcie przy ul. Granicznej 92. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

 

„Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS – Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki
ul. Graniczna 92 w Chorzowie”

Wartość projektu: 5.176.528,77

Wartość dofinansowania:  3.017.479,58 zł

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 na którą składać się będą następujące prace:

- ocieplenie elewacji budynku w tym zmniejszenie powierzchni przeszklenia obiektu,

- instalacja systemów solarnych i CWU,

- wentylacja nawiewno – wywiewna,

- instalacja grzewcza oraz montaż instalacji solarnych  na obiekcie przy ul. Granicznej 92.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu